havadurum

ÇOMÜ’de sürdürülebilirlik adımları atılmaya devam ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Arizona Eyalet Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik toplantısı gerçekleştirildi.

368

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik üzerine çevrimiçi toplantı düzenlendi. Çevrimiçi toplantı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Olcay Ünver, Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Ayman Öz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü ve Araştırma Dekanı Doç. Dr. Sercan Karav, Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Çalışkan katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Toplantıda neler görüşüldü?

Toplantıda; Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Gıda Güvenliği, Yeşil Dönüşüm Ve Kaynakların Verimli Kullanımının Eşgüdümlü Yönetilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik özelinde gerçekleştirilebilecek iş birlikleri başlıkları görüşüldü.

(YUNUS ERZİNCANLI)
Paylaş