havadurum

ÇOMÜ’de 2023 yılı değerlendirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iç tetkik sürecinin tamamlanması ardından, 2023 yılı yönetimin gözden geçirmesi toplantısı düzenlendi.

712

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kalite güvencesi süreçlerinin yönetilmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik iç tetkik sürecinin tamamlanması ardından, 2023 yılı yönetimin gözden geçirmesi toplantısı Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında ÇOMÜ Kalite Güvencesi Üst Komisyonu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri ve Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğünden görevli personel katıldı. Toplantıda Rektör Erenoğlu ve Rektör Yardımcısı Köksal, kurumsal akreditasyon süreçlerine ilişkin durum değerlendirmesi yaparken, İç Tetkik Yetkilisi Erhan Açar ise 2023 İç Tetkik Raporu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı, komisyon üyelerinin kalite güvencesi çalışmalarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerileri ile sona erdi.

(YUNUS ERZİNCANLI)
Paylaş