havadurum

Çan Devlet Hastanesi Kalite Birimi Toplantısı Yaptı

Çan Devlet Hastanesi, kalite standartlarını yükseltmek için toplandı.

516

Çan Devlet Hastanesi, geçtiğimiz yılın Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda genel bir değerlendirme ve 2024 yılı hedefleri doğrultusunda öz değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Hastane Yönetimi ve hastane Birim Sorumluları katıldı.

Toplantının Amacı

Toplantının amacı, hastanenin ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine göre planlamalarını yapmak, verilerini izlemek ve değerlendirmek, kurumsal kalite hafızasını oluşturmak ve kurumda iç kalite kontrol sisteminin kurulmasını sağlamaktı.

Toplantının İçeriği

Toplantıda, hastanenin 2023 yılında Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yaptığı çalışmalar, elde ettiği başarılar ve karşılaştığı zorluklar ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Ayrıca, 2024 yılında hastanenin hedefleri, stratejileri ve eylem planları belirlendi. Toplantıda, hastanenin kalite politikası, vizyonu, misyonu ve değerleri de gözden geçirildi.

Toplantının Sonucu

Toplantının sonunda, hastane yönetimi ve birim sorumluları, hastanenin kalite süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek için işbirliği içinde çalışacaklarını, öz değerlendirme takvimine uyacaklarını ve kalite standartlarını karşılayacaklarını ifade ettiler. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

(ESRA GÜLLER)
Paylaş