havadurum

Bireysel sulama desteklemeleri başladı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bireysel sulama desteklemeleri başladı.

1074
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girdi. Son başvuru tarihinin 30.07.2013 olduğu program kapsamında; “Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konularında başvurular alınacaktır. Kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirtilen şekilde ve şahsen yapılacaktır” dendi.
Paylaş