havadurum

AYM, Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması ve Merkez Başkanı’nı süresinden önce atamasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme-atama yetkisini iptal etti.

539

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve üniversite rektörlerinin süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Merkez Bankası Başkanı ve üniversite rektörleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti. AYM, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve üniversite rektörlerinin süresi dolmadan değiştirme yetkisini anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal kararı aldı. 7 Aralık 2023 karar tarihli yayınlanan kararda, iptal davasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 135 milletvekilinin açtığı ifade ediliyor.

Resmi Gazete'de yer alan karar

Kararın detayları, Resmi Gazete’nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında şu ifadelerle yer aldı:

151. maddesinin; (h) bendiyle 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, (j) bendiyle 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "... ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış..." ibaresi ile “... Başkan'ın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile...” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının...

(HABER MERKEZİ)
Paylaş