havadurum

Atık petrol ürünlerini TBMM’ye taşıdı...

CHP Çanakkale Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi Serdar Soydan, atık petrol ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.

777
Atık yağların toplanması, geri dönüşüme götürme ve yeniden işlenip geri kazandırılma süreci hakkında birbirinden farklı ve tamamlayıcı çalışmaların yapılması gerektiğini belirten CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, önergede yer alan soruların Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etti.
 
Soydan; “Türkiye’de atık yağların geri dönüşümü çok yeni bir konu olarak gündeme gelmektedir. Bu alanda gerekli çalışmaların ne düzeyde yapıldığı ise ciddi kuşkular içermektedir. Atık yağların toplanması, geri dönüşüme götürme ve yeniden işlenip geri kazandırılma süreci hakkında birbirinden farklı ve tamamlayıcı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü sağlıklı bir çevrenin varlığı her türlü atık maddenin geri dönüşümü ile mümkündür. Bu çerçevede; ülkemizde bir yılda toplanan atık yağ miktarı ne kadardır ve bunun illere göre dağılımı nasıldır? Ülkemizde toplanamayan atık yağ miktarı ne kadardır, bu konuda herhangi bir veri var mıdır, yoksa yakın bir zamanda bununla ilgili bir çalışma düşünülmekte midir? Ülkemizde bütün atık yağların toplanması durumunda bunun ülke ekonomisine sağlayacağı katkı nedir? Atık yağları toplayan firmalar nasıl belirlenmekte, nasıl denetlenmekte ve bu konuda bir tekelleşme sorunu yaşanmakta mıdır? Atık yağların toplanmasına ilişkin toplumu bilgilendirici kampanyalar yapılmakta mıdır, bu konuda nasıl bir iletişim stratejisi izlenmesi planlanmaktadır? Atık yağlar geri dönüştürüldükten sonra hangi alanlarda kullanılmaktadır? Ekonomiye sağladığı katkı nedir?” dedi.
Paylaş