DOLAR 28.9622 %-0.10
EURO 31.2145 %-0.04
G.ALTIN 1863.4408 %-0.17
BITCOIN 43681.3608 %-0.64
ETHERIUM 2348.6256 %-1.17
havadurum

Asal Sayı Nedir? 100'e kadar asal sayılar hangileri? En küçük asal sayı hangisi? 53 asal sayı mı?

Asal sayılar hakkında bilmeniz gereken her şey! Bu makalede asal sayı nedir, nasıl bulunur ve hangi sayılar asaldır sorularının cevaplarını bulacaksınız. Ayrıca asal sayıların matematikteki önemini ve uygulama alanlarını da öğreneceksiniz. Asal sayılarla ilgili merak ettiğiniz her şey bu makalede!

989

Asal sayı nedir, nasıl bulunur ve hangi sayılar asal sayıdır? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, bu makaleyi okumaya devam edin. Asal sayılar, matematikte çok önemli bir yere sahip olan ve birçok uygulama alanı bulunan sayılardır. Peki asal sayı nedir? Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılardır. Asal sayıların 1 ve kendisinden başka tam böleni yoktur. Örneğin; 5 sayısı 3’ e ya da 2’ye tam bölünmez. Sadece 1’e ve kendisine tam bölünebilir o yüzden 5 asaldır.

Asal Sayı Nedir?

Asal sayı nedir sorusunun cevabını vermeden önce, asal olmayan sayılara bileşik sayı denir. Bileşik sayılar, kendisinden başka en az bir tam bölene sahip olan 1’den büyük pozitif tam sayılardır. Örneğin; 6 sayısı hem 2’ye hem de 3’e tam bölünebilir. Bu yüzden 6 bileşiktir. Bileşik sayılar, asal çarpanlara ayrılabilirler. Asal çarpan, bir sayının sadece kendisi ve 1’e bölünebilen çarpanlarıdır. Örneğin; 12’nin asal çarpanları 2 ve 3’tür. Çünkü 12 = 2 x 2 x 3 şeklinde yazılabilir.

Asal sayı nedir sorusunun cevabını daha iyi anlamak için, asal sayıların özelliklerine bakalım:

 • Asal sayıların en küçüğü 2’dir. Tek çift asal sayı da budur.
 • Asal sayıların sonsuz olduğu kanıtlanmıştır. Yani ne kadar büyük bir sayı olursa olsun, ondan daha büyük bir asal sayı bulmak mümkündür.
 • Asal sayıların arasındaki en küçük fark 2’dir. Buna ikiz asallar denir. Örneğin; (3,5), (5,7), (11,13) gibi.
 • Bir asal sayının rakamları toplamının da asal olması gerekmez. Örneğin; 17 bir asal sayıdır ama rakamları toplamı olan 8 asal değildir.
 • Bir asal sayının rakamlarının yerini değiştirerek elde edilen yeni sayının da asal olması gerekmez. Örneğin; 13 bir asal sayıdır ama rakamlarının yerini değiştirerek elde edilen 31 de asaldır. Ancak rakamlarının yerini değiştirerek elde edilen 31’in tersi olan 13 de asaldır.

Asal Sayı Nasıl Bulunur?

Asal sayı nasıl bulunur sorusunun cevabını vermek için, birkaç yöntem vardır. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

 • Kalansız bölme yöntemi: Bu yöntemde, bir sayının asal olup olmadığını anlamak için, o sayıyı kendisinden küçük olan tüm doğal sayılara bölerek deneyelim. Eğer hiçbirine kalansız bölünmüyorsa, o zaman o sayı asaldır. Örneğin; 17’yi kendisinden küçük olan tüm doğal sayılara bölelim: 17/16 = 1 kalan 1, 17/15 = 1 kalan 2, …, 17/2 = 8 kalan 1, 17/1 = 17 kalan 0. Görüldüğü gibi hiçbirine kalansız bölünmediği için, o zaman o sayı asaldır.
 • Eratosthenes’in süzgeci yöntemi: Bu yöntemde, bir sayıya kadar olan tüm asal sayıları bulmak için, o sayıdan küçük olan en büyük asal sayıyı bulana kadar şu adımları tekrarlayalım: 1) 2’den başlayarak, o sayıya kadar olan tüm doğal sayıları sıralayalım. 2) 2’yi asal olarak işaretleyelim ve 2’nin katları olan sayıları listeden çıkaralım. 3) Listede kalan en küçük sayıyı asal olarak işaretleyelim ve onun katları olan sayıları listeden çıkaralım. 4) Listede kalan en küçük sayının karesi, o sayıdan büyük olana kadar bu işlemi tekrarlayalım. Örneğin; 30’a kadar olan tüm asal sayıları bulmak için, şu adımları izleyelim: 1) 2’den 30’a kadar olan tüm doğal sayıları sıralayalım: 2, 3, 4, 5, …, 28, 29, 30. 2) 2’yi asal olarak işaretleyelim ve 2’nin katları olan sayıları listeden çıkaralım: 2, 4, 6, …, 28, 30. 3) Listede kalan en küçük sayı olan 3’ü asal olarak işaretleyelim ve 3’ün katları olan sayıları listeden çıkaralım: 2, 3, 9, …, 27. 4) Listede kalan en küçük sayının karesi olan 5’in karesi (25), o sayıdan (30) büyük olduğu için dururuz. Listede kalan sayılar asaldır: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.
 • Fermat’ın küçük teoremi yöntemi: Bu yöntemde, bir sayının asal olup olmadığını anlamak için, o sayının bir tam kuvveti olmayan herhangi bir a tam sayısı için a^(p-1) - 1’in p’ye tam bölünüp bölünmediğine bakarız. Eğer her zaman tam bölünüyorsa, o zaman o sayı asaldır. Örneğin; 17’nin asal olup olmadığını anlamak için, herhangi bir a tam sayısı için a^(17-1) - 1’in 17’ye tam bölünüp bölünmediğine bakarız.

Örneğin; a = 2 alalım. O zaman (2^(17-1) - 1) / 17 = (131072 - 1) / 17 = (131071) / 17 = (7710 + (11/17)) / 17 = (453 + (11/17)) / 17 = (26 + (11/17)) / 17 = (1 + (11/17)) / 17 = (0 + (11/17)) / 17 = (0 + (0/17)) /

17 = (0 + (0/17)) /

17 = (0 + (0/17)) /

= (0 + (0/17)) /

= (0 + (0/17))

= (0)

Görüldüğü gibi tam bölündüğü için, o zaman o sayı asaldır.

Hangi Sayılar Asal Sayıdır?

Hangi sayıların asal olduğunu bulmak için yukarıda anlattığımız yöntemleri kullanabiliriz. Ancak bazen daha hızlı ve kolay bir şekilde bunu anlamak isteyebiliriz. Bunun için bazı ipuçları vardır:

 • Bir doğal sayının son rakamının tek olması ve son rakamının beşe bölünmemesi gerekir. Çünkü çift rakamların hepsi ikiye bölünür ve beş rakamların hepsi beşe bölünür. Örneğin; son rakamı iki veya beş olan hiçbir doğal sayı asal değildir.
 • Bir doğal sayının rakamları toplamının üçe bölünmemesigerekir. Çünkü üç rakamların hepsi üçe bölünür. Örneğin; rakamları toplamı üç olan hiçbir doğal sayı asal değildir.
 • Bir doğal sayının son iki rakamının 25, 50 veya 75 olmaması gerekir. Çünkü bu sayılar 25’e bölünür. Örneğin; son iki rakamı 25, 50 veya 75 olan hiçbir doğal sayı asal değildir.
 • Bir doğal sayının son üç rakamının 125, 250 veya 375 olmaması gerekir. Çünkü bu sayılar 125’e bölünür. Örneğin; son üç rakamı 125, 250 veya 375 olan hiçbir doğal sayı asal değildir.
 • Bu ipuçları, bir sayının asal olmadığını anlamak için kullanılabilir. Ancak bunlar yeterli değildir. Bir sayının asal olduğunu kesin olarak söylemek için, yukarıda anlattığımız yöntemleri kullanmak gerekir.

100'e Kadar Asal Sayı Örnekleri

Asal sayı örnekleri vermek için, ilk 100 asal sayıyı sıralayabiliriz:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Bu sayılardan bazılarına daha yakından bakalım:

53 asal sayı mı?

53 bir asal sayıdır. Çünkü sadece kendisi ve bir’e tam bölünebilir. Kendisinden küçük olan tüm doğal sayılara bölündüğünde kalan verir. Örneğin; (53/2) = (26 + (1/2)), (53/3) = (17 + (2/3)), …, (53/52) = (1 + (1/52)).

71 asal sayı mı?

71 bir asal sayıdır. Çünkü sadece kendisi ve bir’e tam bölünebilir. Kendisinden küçük olan tüm doğal sayılara bölündüğünde kalan verir. Örneğin; (71/2) = (35 + (1/2)), (71/3) = (23 + (2/3)), …, (71/70) = (1 + (1/70)).

91 asal sayı mı?

91 bir asal sayı değildir. Çünkü kendisinden başka tam bölenlere sahiptir. Örneğin; hem 7’ye hem de 13’e tam bölünebilir. Yani (91/7) = (13), (91/13) = (7). Bu yüzden 91 bir bileşik sayıdır ve asal çarpanları 7 ve 13’tür.

(Haber Merkezi)

Paylaş