havadurum

Araz; “Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeli”

TEMA Vakfı Çanakkale İl Temsicisi Hanifi Araz, Türkiye’nin sera gazı envanterini değerlendirdi.

658
Türkiye’nin sera gazı salımlarının 1990 yılına göre % 124 arttığını belirten TEMA Vakfı Çanakkale İl Temsicisi Hanifi Araz; “Bu yeni rekorla Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine iklim değişikliğine sebep olmaya devam ediyor. Türkiye, 2011 yılına ait sera gazı emisyon verilerini içeren Ulusal Envanter Raporu’nu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği sekretaryasına sundu. Türkiye’nin raporuna göre, 2011 yılında toplam sera gazı emisyonu 422,4 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşti ve Türkiye sera gazı salımlarında yeni bir rekora imza attı. 1990’a göre sera gazı salımlarını %124 oranında arttıran Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine iklim değişikliğine sebep olmaya devam ediyor” dedi.
“Gelecek için endişe verici”
“Türkiye’nin 2011 yılı sera gazı salımlarının % 71’i enerji, % 13’ü endüstriyel işlemlerden kaynaklandı” diyen Araz; “Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi Türkiye’nin yüksek potansiyele sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların hızla artırılması gerekirken, iklim değişikliğine, hava kirliliği ve sağlık sorunlarına sebep olan kömür kaynaklarına ve iklim değişikliğine uyumu imkânsız hale getiren İstanbul’a 3. Köprü ve 3. Havaalanı gibi projelere yatırım yapılması gelecek için endişe verici. 2011 yılında Durban‘da yapılan Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı’nda devletler, ortalama sıcaklılardaki artışı 2 C0’nin altında tutmak için anlaşmışlardı. Bunun hayata geçebilmesi için yıllık kişi başı sera gazı salım miktarımız en fazla 2 ton olmalı. Bilim insanları, küresel ölçekte ortalama 4 ton olan kişi başına sera gazı salım 2 tona indirmediğimiz takdirde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için çok geç kalacağımızı belirtiyorlar. Ancak, 2011 yılı verilerine baktığımızda, Türkiye’de kişi başına sera gazı salım miktarının 5,7 tona ulaştığını görüyoruz. Türkiye, bu konuda hemen harekete geçmezse, sera gazı azaltım hedefi koymuş ülkeleri kısa zamanda geçerek liste başı olabilir” şeklinde konuştu.
“Türkiye fırsatı kaçırıyor”
Tüm dünya ülkeleri, iklim değişikliği ile mücadele için sera gazı azaltım hedefleri çerçevesinde harekete geçerken; Türkiye`nin `Bekle ve gör` politikasıyla yalnızca iklim değişikliğini hızlandırmakla kalmadığını; aynı zamanda küresel çözümün parçası olma fırsatını kaçırdığını kaydeden Araz şu şekilde konuştu; “Türkiye iklim değişikliği konusunda, tarihsel sorumluluğu bulunmadığını belirterek, sera gazı azaltım hedefi belirlemiyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde iklim değişikliğinde tarihsel sorumluluğu en az olan “En Az Gelişmiş” 49 ülke bile sera gazı azaltım kararlarını açıkladılar. Bunun yanı sıra, G8 üyesi devletler, iklim değişikliği ile mücadele için sera gazı salımlarını azaltmayı bir öncelik olarak belirlediklerini duyurdular. Hemen arkasından, Türkiye’nin “önce onlar harekete geçsin” dediği Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, iklim değişikliği ile mücadele için ortak bir çalışma grubu kurduklarını açıkladılar. Tüm dünya ülkeleri, iklim değişikliği ile mücadele için sera gazı azaltım hedefleri çerçevesinde harekete geçerken; Türkiye “bekle ve gör” politikası ile yalnızca iklim değişikliğini hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda küresel çözümün parçası olma fırsatını kaçırıyor. İklim değişikliğini durdurmak için Türkiye’nin tutarlı uyum politikalarının yanı sıra acilen mutlak sera gazı salım azaltım hedefi koyması, bu hedefi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedefleri ile destekleyerek bu alanlardaki yatırımları desteklemesi gerekiyor.”
Paylaş