havadurum

“Okulları kapatma politikanızı yeniden gözden geçirin...”

Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Telat Koç, öğretmen liselerinin kapatılmasının, öğretmen yetiştirmede 166 yıllık bir geleneğin yok sayılması anlamına geldiğini söyledi.

593
Eğitim Sen olarak, 166 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan ve öğretmen yetiştirme sisteminde yaşanan bütün eksikliklere rağmen, nitelikli öğretmen yetiştirme sürecinin önemli bir parçası olan öğretmen liselerinin kapatılması kararının yeniden gözden geçirilmesini ve geri alınmasını talep ettiklerini belirten Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Telat Koç; “Milli Eğitim Bakanlığı okul türlerini azaltarak eğitim sistemi içinde uzmanlaşma açısından önem taşıyan okullar içindeki farklılık ve çeşitlilikten rahatsız olmamalı, eğitimin niteliğine somut katkı yapan okulları kapatma politikasını yeniden gözden geçirmelidir” dedi.
 
“Kabul edilemez”
Okul çeşitliliğini eğitim sisteminin bir zenginliği ve eğitimin niteliğinin artması için bir fırsat olarak görmek yerine, okul türlerini hızla azaltıp, eğitimde `tek tipleşme`yi ön plana alan bir uygulamanın doğrudan bir dayatma şeklinde hayata geçirilmek istenmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Koç; “Öğretmen Liselerinin kapatılması, öğretmen yetiştirmede 166 yıllık bir geleneğin yok sayılması anlamına gelmektedir! Milli Eğitim Bakanlığı`nın (MEB) ortaöğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, geçmişi 166 yıl öncesine, 1838 yılında kurulan Rüştiye mekteplerine, dayanan öğretmen okullarını kapatma kararı almıştır. 1989 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi adını alan öğretmen okulları normal Anadolu liselerine dönüştürmüştür. MEB adrese dayalı sistemle öğrenci alacağı yeni ortaöğretime geçiş sistemi ile birlikte, Anadolu öğretmen liseleri şartları uygun olan yerlerde Fen Lisesine ya da Anadolu Lisesine dönüştürülecektir. Dünyanı pek çok ülkesinde her biri kendi alanında uzmanlaşmış olan okul türlerine gereken önem verilirken, Türkiye eğitim sistemi içinde her dönem özel bir yeri olmuş olan Anadolu öğretmen liselerinin kapatılmak istenmektedir. Okul çeşitliliğini eğitim sisteminin bir zenginliği ve eğitimin niteliğinin artması için bir fırsat olarak görmek yerine, okul türlerini hızla azaltıp, eğitimde "tek tipleşme"yi ön plana alan bir uygulamanın doğrudan bir dayatma şeklinde hayata geçirilmek istenmesi kabul edilemez” diye konuştu.
 
“Bu mantığı anlamak mümkün değildir”
“166 yıl önce medreselere alternatif olarak kurulan Rüştiye mekteplerine Batılı anlamda öğretmen yetiştirmek için açılan Darülmuallimin`in, aradan 166 yıl geçmiş olmasına karşın, öğretmen okullarının Türkiye eğitim sistemi içindeki yeri, bugün geçmişe göre çok daha fazla imkan olmasına rağmen hala doldurulamamıştır” diyen Koç; “Öğretmen okulları sayesinde öğretmenlik ülkemizde uzun yıllar cazip ve saygı duyulan bir meslek hale gelmiştir. Benzer bir durum bugün Anadolu Öğretmen Liseleri açısından da geçerlidir. Eğitime, çocuklarımıza çok daha fazla önem vermek gerektiğinin sık sık vurgulandığı son yıllarda, öğretmenlik mesleği ve onuru tarihte hiç olmadığı kadar ayaklar altına alınmıştır. Özellikle AKP hükümeti döneminde öğretmenlik mesleği yoğun bir değersizleşme ve itibarsızlaşma yaşaması yetmezmiş gibi, eğitim sistemi içinde tarihsel olarak önemli bir yeri olan ve öğretmen yetiştirme sistemi içinde önemli bir işlev gören öğretmen liselerinin, okul türlerinin azaltılması sürecinde kapatılmak istenmesinin mantığını anlamak mümkün değildir” şeklinde konuştu.
 
“Kapatma kararının geri alınmasını talep ediyoruz”
Koç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mevcut düzenlemede 263 öğretmen lisesinden mezun olanlara, kendi alanlarındaki programları tercih etmeleri halinde ek puan verilmektedir. YÖK`ün yaptığı son katsayı değişikliğinin ardından LYS`deki puanlarına geçmişe göre daha az etki etse de, Anadolu öğretmen lisesi mezunları hâlâ ekstra puan alarak öğretmenlik bölümlerine yerleşebilmektedir. Ancak MEB`in öğretmen liselerini kapatmasıyla öğretmen adaylarına tanınan bu hak da ortadan kaldırılmış olacaktır. Eğitim Sen olarak, 166 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan ve öğretmen yetiştirme sisteminde yaşanan bütün eksikliklere rağmen, nitelikli öğretmen yetiştirme sürecinin önemli bir parçası olan öğretmen liselerinin kapatılması kararının yeniden gözden geçirilmesini ve geri alınmasını talep ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okul türlerini azaltarak eğitim sistemi içinde uzmanlaşma açısından önem taşıyan okullar içindeki farklılık ve çeşitlilikten rahatsız olmamalı, eğitimin niteliğine somut katkı yapan okulları kapatma politikasını yeniden gözden geçirmelidir.”
Paylaş