havadurum

“Başbakan, kadınları eve kapatmayı mı düşünüyor?”

CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, kadın
istihdamı ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Soruların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafın-dan yazılı olarak cevaplandırılmasını talep eden Soydan; “İzlediğiniz bu politikalar sonucunda iş yaşamından uzaklaşan kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması nasıl mümkün olacaktır, uyguladığınız politikaların sonucunda ulaşmak istediğiniz hedef kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmadan iş yaşamından koparılması mıdır?” dedi.

744
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu önergede yer alan soruların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep eden Soydan; “Çağdaş sosyal bir devletin en önemli göstergesi; çalışanların, emeklilerin ve işsizlerin kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam kuracak bir gelire sahip olmaları, her bireyin eğitim ve sağlık imkânlarından eşit ve modern bir şekilde yararlanabilmesi ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadının toplumda eşit ve saygın bir konum kazanmasıdır.
 
75 milyonu geçen nüfusumuzla ülkemizde bugün resmi rakamlarla işsizlik oranı yüzde 10’ları bulurken, kayıt dışı işsizlik rakamları ile birlikte bu oran yüzde 17’lere ulaşmaktadır. Kadının istihdama katkısı sadece yüzde 28’lerde kalmaktadır. AKP’nin uygulanan politikalar sonucunda, kadın istihdamı yükseltilememiş, gerçek işsizlik rakamları düşürülememiş, çalışanın ve emeklinin refah düzeyinin reel olarak yükseltilememiştir. Sonuç olaraktan 10 yıllık AKP iktidarlarının uyguladığı ekonomik politikalar işsizliği artırmış, kadını çalışma yaşamından uzaklaştırmış, toplumu fakirleştirmiş ve borç batağına sürüklemiştir. Tüm bunlara ilave olaraktan nüfus artış hızının artırılması konusundaki Sayın Başbakanın telkinleri hükümet politikaları haline gelmiştir. Sayın Başbakan ve hükümet artık ailenin, kadının yaşamına direk müdahale eder hale gelmiş ve bugün çözemediği tüm sorunların çözümünü nüfus artışında bulmuştur.
 
Bu doğrultuda; milyonlarca gencimiz iş bulamazken, eğitim ve sağlık imkânlarından modern bir şekilde yararlanmaktan yoksun iken, aileler çocuklarını eğitim ve sağlık imkânlarından yararlandırmak için kendi geleceklerinden ve yaşam standartlarında ciddi özveride bulunurken, ailelere 3-4 hatta 5 çocuğa sahip olmaları konusunda telkin ve tavsiyelerde bulunmanız ve bunu hükümet politikası haline getirmenizin bilimsel gerekçeleri var mıdır, varsa nelerdir? Tüm dünyada bilimsel verilerle kanıtlanmış olan kalkınma sürecinde doğurganlığın azaldığı gerçekleri ortada iken, nüfusu hızla artırarak vasıflı bireyleri çoğaltmak ve zenginleşmek nasıl mümkün olacaktır, bugünkü nüfus yapısıyla çözemediğiniz işsizlik, eğitim ve sağlık sorunlarını artan nüfusla birlikte nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 18 i sürekli yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 2013 yılında kişi başı 7.181 dolar borç yükü bulunmaktadır. Kadın istihdamı artırılamamaktadır.
 
Bu gerçekler ortada iken, 3-4 çocuk önerisi ile nüfus artış hızını artırma politikalarınız kadının iş gücüne daha fazla katılımını nasıl sağlayacaktır, bu konuda bilimsel çalışmalar ve başarılı olmuş örnek ülkeler bulunuyor mu, ülkemizdeki iş yaşamı göz önüne alındığında, 3-4 çocuğa annelik yaparak başarılı kariyer yapan iş kadınlarının çalışan kadınlar içerisindeki oranı nedir? İzlediğiniz bu politikalar sonucunda iş yaşamından uzaklaşan kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması nasıl mümkün olacaktır, uyguladığınız politikaların sonucunda ulaşmak istediğiniz hedef kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmadan iş yaşamından koparılması mıdır?” dedi.
Paylaş