havadurum

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1348

T.C.
YENİCE(ÇANAKKALE)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Yenice İlçe, AKÇAKOYUN Köy, ŞEHİTLER Mevkii, 144 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Şehitler Mevkii, Yenice / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 12.625,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.893.871,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:50

21/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 09.05.2024
Basın No : ILN01990544