havadurum

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

3256
İLAN
ÇANAKKALE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/225 Esas
KARAR NO : 2024/271

Davacı CİHAN ÇELİK ile davalı AYGUN RUFULLAYEVA arasında mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜNE,
Çanakkale ili Çanakkale Merkez ilçesi Akçeşme mah./köyü, Cilt no:11, Hane no:31, BSN:7'de nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Yazgülü'den olma, Çanakkale 20/08/1992 D.lu, 21052650180 TC kimlik numaralı CİHAN ÇELİK ile Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu AYGUN RUFULLAYEVA'nın evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle TMK’nin 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Vazgeçildiğinden manevi tazminat talebinin REDDİNE,..." şeklinde karar verilmiş olup, davalı AYGUN RUFULLAYEVA'ya tebligat yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden,
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 31.05.2024
Basın No : ILN02032604