havadurum

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

3380

İLAN
T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2017/276 Esas
DAVACI : SELMA UYSAL -Ayvacık/ÇANAKKALE
DAVALI : ERCAN UYSAL - Poltavska Cad. No:19 94201 Alçevsk/UKRAYNA
Davacı Selma UYSAL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi ekli, dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü ve saatini bildirir davetiye ilgili Büyükelçilik aracılığıyla tarafınıza tebliğ çıkartılmı, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma 25/04/2024 günü saat: 14:20'da olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 25.04.2024
Basın No : ILN02016005