havadurum

"Sendikamıza kapatma tehdidi..."

624

Tüm Emekli Sen Şube Başkanı Emin Ergun, TBMM`de görüşülmeye başlanan 2021 Bütçe Komisyonu ile ilgili açıklama yaptı. Görüşmelerde görüşlerine başvurulmayarak, sendikaların temsil ettiği kesimlerin yok sayıldığını belirten Ergun, emekliler için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika kurma haklarının mahkemeler vasıtasıyla ellerinden alınmaya çalışıldığını, devletin uluslararası sözleşmelere uygun iç hukukta düzenlemeler yapmak yerine emeklilerin 25 yıllık sendikal geçmişinin yok saymaya çalışıldığını belirtti. Devletin sendikaları kapatmakla tehdit ettiğini belirten Ergun, "Tüm Emekli Sen`in 2021 Bütçe tasarısını ve emekli sendikalarına yönelik baskı ve kapatma girişimlerini değerlendirmesini basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmayı ve TBMM`de bulunan ya da bulunmayan siyasi partilere görüş ve değerlendirmelerini iletmeyi bir görev olarak kabul etmektedir" dedi. 1995 yılında başlayan emeklilerin sendikal hak mücadelesi bütün baskı ve yok saymalara karşın bugünlere geldiğini belirten Ergun; "Emeklilerce 25 yıldır yürütülen sendikal hak mücadelesi aynı zamanda daha eşitlikçi ve daha demokratik bir toplum ve barış içinde, kardeşçe insanca bir yaşam mücadelesidir. Hukuksal çerçevesi Türkiye`nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ve korunan sendika kurma hakkımız ne yazık ki siyasi iktidar ve valiliklerce iç hukuktaki kısıtlamalar ve kimi eksik yorumlar gerekçe gösterilerek yok sayılmaya çalışılmaktadır. Emekliler ve emekli sendikaları, bunca yıldır yürüttükleri sendikal mücadeleden geri adım atmamakta kararlıdırlar. Tıpkı diğer çalışan kesimlerin örgütlenme mücadelesinde karşılaşıldığı gibi her türlü baskı, engel ve sıkıntıya karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlıdırlar. Bu noktada siyasi iktidarın yapması gereken emeklilerin 25 yıllık mücadeleleri sonucunda elde ettikleri sendikal örgütlenmeleri tanıması ve anayasal güvenceye kavuşturmasıdır" dedi. 

Torba yasadan emekçilerin tepkisi sonucu bazı maddelerin kaldırıldığını ifade eden Ergun; "Torba yasa içinde yer alan, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilere belirli süreli iş sözleşmeleri dayatan, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve iş güvencesini yok eden ve emeklilik haklarını tırpanlayan ilgili yasa maddeleri kanun teklifinden çıkarıldı. Benzer şekilde tam zamanlı çalışma yerine kısmi zamanlı çalışmayı teşvik eden yasa maddesi de geri çekildi. Meclis önünden işyerlerine kadar bulunduğumuz her yerde işçi sınıfının kazanılmış haklarına, 25 yaş altı ve 50 yaş ve üzerinden başlayarak adım adım tüm işçilerin kıdem tazminatının elinden alınmasına yönelik bu saldırıya direndik ve geri püskürttük. Milyonları geçici işçiliğe mahkum edecek yasal düzenlemelere geçit vermedik. Bu hak gaspı girişimine karşı işyerlerinde, meydanlarda, bulunduğu her yerde kararlılıkla ve inatla işçi sınıfının iradesini savunanları ve tüm üyelerimizi selamlıyoruz. İşçi sınıfı örgütü olarak, emek ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Herkesin insanca çalışacağı ve insanca yaşayacağı Emeğin Türkiye`sini kurmak için mücadeleye devam!" dedi.
(Eren Aşnaz)
Paylaş