havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 1 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında üniversitelerin özel uygulama ve araştırma merkezlerine dair yönetmelikler incelenmiş ve reeskont ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tebliğ bilgileri sunulmuştur. Bu belgeler, kurumların faaliyetlerini düzenlemekte ve finansal işlemlerde kullanılmaktadır.

674

Dokuz Eylül Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi'nin yönetmelikleri incelenerek, her bir üniversitenin özel uygulama ve araştırma merkezlerinin işleyişine dair detaylar ortaya konmuştur. Ayrıca, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin tebliğ bilgileri sunulmuştur.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği:

Bu yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işleyişini düzenlemektedir. Merkezin amaçları, yönetim organları, faaliyetleri, personel hakları ve sorumlulukları bu yönetmelikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği:

Iğdır Üniversitesi’nin Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerini belirleyen yönetmeliktir. Merkezin amacı, hizmetleri, personel yapısı ve işleyişi bu yönetmelikte detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

Bu yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim-öğretim ve sınav süreçlerinde yapılacak değişiklikleri içermektedir. Değişiklikler, ders içerikleri, sınav kuralları ve öğrenci hakları gibi konularda ayrıntılı bilgiler içermektedir.

TEBLİĞ

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti:Bu tebliğ, reeskont ve avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranlarını belirlemektedir. Faiz oranları, ekonomik koşullara göre güncellenir ve finansal işlemlerde kullanılır.

İLÂN BÖLÜMÜ

a. Yargı İlânı

Yargı ilânları, mahkemelerin kararları, icra daireleri ve yargı süreçleriyle ilgili bilgileri içerir. Bu bölümde, yargı ilânlarına dair detaylar yer almaktadır.

b. Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

Artırma, eksiltme ve ihale ilânları, taşınmaz malların satışı, hizmet alımları ve inşaat işleri gibi konularda yapılan ilânları içerir. Bu ilânlar, kamu kurumları veya özel sektör tarafından düzenlenir.

c. Çeşitli İlânlar

Farklı konularda yapılan ilânlar bu bölümde yer almaktadır. Örneğin, kayıp eşya ilânları, duyurular, toplantı ilânları gibi çeşitli konuları içerir.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri:

Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri bu bölümde yer almaktadır. Bu bilgiler, yatırımcılar ve finans kuruluşları için önemlidir.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş