havadurum

Kentin Tarım vizyonu konuşuluyor

315
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 16 Kasım tarihlerinde "3. Çanakkale Tarımı Sempozyumu" başladı. Tarım üreticilerinin, sanayicilerin ve tarım sektörü temsilcilerini bir araya getiren sempozyum, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başladı. ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Anabilimdalı Öğr.Gör. Sedat Çılgın`ın gerçekleştirdiği müzik dinletisi büyük ilgi topladı. Kurum Müdürleri, demokratik kitle örgütleri temsilcileri Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, çok sayıda üniversite yöneticisi, akademisyenler, sektör temsilcileri, kurum yetkilileri ve öğrenciler de katıldı. Sempozyumda Çanakkale ili ve çevresi özelinde bitkisel ve hayvansal üretimin mevcut durumunu değerlendirmek, güncel tarımsal üretim tekniklerini ve teknolojilerini tanıtmak, tarıma katma değer katabilecek ürün ve yöntemleri irdelemek amaçlanıyor. 
 
Şeker, "Küresel iklim değişiklikleri bize kaba bir fatura ödetecek"
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ziraat Fakültesi Dekanı Şeker, tarımsal faaliyetlerde ARGE çalışmasının her geçen gün daha çok önem kazandığını ifade ederek, "Tarım sektörü; küresel iklim değişiklikleri, kuraklık ve gıda krizi gibi tehditler nedeniyle çok fazla göz önünde olmaya başlayan dinamik bir sektör. Tarımın çok boyutlu bir yapısı söz konusu. Çevreye olan ilişkisi, ekosistemin korunması, insanoğlunun artan gıda ihtiyacını birinci elden temin etme süreci, tarımı önemli bir konuma ulaştırıyor. ARGE faaliyetleri olmadan insanoğlunu doyurmak mümkün değil. Önümüzdeki süreçte dünya nüfusunun 10 milyar sınırına, ülkemiz nüfusunun 100 milyon sınırına ulaşacağı göz önünde bulundurulduğunda; tarımsal üretimi arttırmamız, insanoğluna güvenli gıdayı sağlayabilecek faaliyetleri organize etmek çok büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda ARGE faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü, gelişmekte olan ülkelerdeki ARGE faaliyetleriyle kıyaslandığında aradaki farkının her geçen gün açıldığını görüyoruz. Ülkemizde de ARGE faaliyetlerini teşviklendirmek, zenginleştirmek, daha fazla kaynağı bu alana taşımak büyük önem taşıyor. Bizim üretimde verimliliği sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Dünyanın farklı köşelerinde aşırı yağışlar, seller olurken başka yerlerinde ise ciddi kuraklık tehlikeleriyle karşılaşıyoruz. Ülkemizde de ciddi bir kuraklık riski var. Küresel iklim değişiklikleri bize kaba bir fatura ödetecek gibi duruyor" dedi.
 
Karadağ, "Çanakkale`de 115 çeşit ürün üretiliyor"
Tarım İl Müdürü Karadağ, tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda Çanakkale`nin durumunu değerlendirerek, "İlimizde çeşitli ürünler yetişiyor. Sayısal olarak, 115 çeşit üretim yapılıyor. 65 ürünümüzün ticari anlamda iyi bir yeri olduğunu görüyoruz. 47 ürünümüzde ülkemizde üretilen, ürünlerin, üretim miktarı bakımından ilk 10 içerisinde yer alıyor. Ciddi bir rakam. 2021 verilerine göre Çanakkale`de meyve üretiminde 611 bin ton meyve üretiliyor, Türkiye`de üretilen meyvenin 2.4`ünü oluşturuyor. Sebze üretiminde baktığımızda 1 milyon 40 bin ton; Türkiye de üretilen sebzenin 2.6sı. Sadece bitkisel üretim değil, hayvansal ve su ürünleri konusunda da ciddi bir potansiyelimiz var. Hayvancılıkta 222 bin adet büyükbaş, 850 bin civarı küçükbaş hayvan mevcut. Yıllık süt üretimi 600 bin ton üzerinde" ifadelerine yer verdi. Karadağ, arıcılık, kümes hayvancılığı ve su ürünleri konularına da değindi. 
 
Murat, "Tarım olmadan yaşamamız mümkün değil"
ÇOMÜ Rektörü Murat ise tarımın insanlık için taşıdığı önemi hatırlatarak, "11 bin sene önce sudan yararlanarak tarım yapmaya başladık. İnsanlık tarihinde çok önemli bir nokta. Bundan 2 buçuk asır öncesine kadar tarım devrimi statik şekilde, büyük değişimler olmadan aynı standartlarda devam etti. Sanayi devrimine kadar tarım devrim böyle devam etti. Sanayisiz, fabrikasız, arabasız yaşayabiliriz ama tarım olmadan yaşamamız mümkün değil. Topraktan gelip toprağa gideceğimize inanan bir kültüre sahibiz. Ne kadar el uzatır ve ilgi gösterirsek, toprak bize fazlasıyla karşılığını verir. Ne kadar nankörlük yapıp hor kullanırsak bedelini bize çok pahalıya ödetir" sözlerine yer verdi.
 
Mutluay, "Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesiyle karşı karşıyayız"
Belediye Başkan Vekili Mutluay ise tarım topraklarının çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Çanakkale Kazdağıları, Biga yarımadası sadece ülkemizin değil dünyanın özel alanlarından biridir. Gıda kriziyle birlikte, önemi daha çok görülmeye başlandı. Çanakkale ve bölgesi en önemli üretim alanlarından biridir. Sorunlara da değinilmeli. Küresel ısınma, iklim değişikliği, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi, su kaynaklarının azaltılması gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Tarımın en önemli unsurlarından ikisi toprak ve su. En önemli sorunlardan biri de tarım topraklarının amacı dışında kullanılması. Özellikle kentleşme baskısı, sanayileşme ve madencilik faaliyetleri tarımsal üretimi, topraklarımızı ve su kaynaklarını tehdit eder nitelikte. Bunun dışındaki en önemli sorunlardan biri de üretimin planlanması. Tarımsal üretimde hızlı nüfus kaybı, aile işletmelerinin yok olması konuları, ciddi bir tehdit" ifadelerine yer verdi.
(Damla Yeltekin) 
Paylaş