havadurum

“Öğrenci velilerinden para toplamak suçtur!”

Eğitim Sen Çanakkale Şube Yürütme Kurulu, 2014-2015 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenci velilerinden para toplamanın suç olduğunu bildirerek, İl Milli Eğitim yetkililerinin yanı sıra okul müdürlerini uyardı.

3381
Konu ile ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Çanakkale Şube Yürütme Kurulu; Okul-Aile birliklerinin ve Okul Müdürlüklerinin yasal olarak veliden iradesi dışında para toplamaya yetkisinin olmadığını bildirdi. "Bu nedenle bu uygulama yasal değildir" denilen açıklamada, sık sık velilerden bu konuda şikâyetler alındığını, Okul-Aile birlikleri ve kurum yöneticileri hakkında daha önce bu konularda soruşturma açıldığına dikkat çekildi. Eğitim Sen Çanakkale Şube Yürütme Kurulu`nun açıklamasında; "TC Anayasası`nda Cumhuriyetin niteliklerinin vurgulandığı 2. madde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” der. Yine Anayasamızın 4. maddesi cumhuriyetin niteliklerinin belirtildiği 2. maddenin hükümlerinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceğini teminat altına alır. Dolayısıyla Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin “sosyal” bir devlet olduğu vurgulanmış ve yine “Temel eğitim, bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.” denilerek sosyal devlet olgusunun eğitim öğretim hizmetlerine de taşınmasını sağlamıştır. Bir insanın, insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyi içinde yaşayabilmesi için, asgari bir eğitim ve öğrenim sahibi olması gerekmektedir. Bu asgari eğitim ve öğrenim seviyesini vatandaşlarına kazandırmak ise sosyal devlete düşmektedir. Eğitim hakkı ile ilgili olarak Türkiye`de sadece Anayasa`da değil aynı zamanda Milli Eğitim Temel Kanunu`nda, Yüksek Öğretim Kanunu ile Özel Eğitim Kanunu gibi bazı kanunlarda da yasal düzenlemeler bulunmakta ve devlete vatandaşların eğitim ve öğretimlerini sağlamak ödevi yüklenmektedir. Sosyal devlet, eğitim ve öğretimi devletin başta gelen ödevleri arasında saymakta; tüm vatandaşların eşit imkânlar içinde, bilime dayalı düşündüren, bilinçlendiren, yaratıcı, barışçı, laik ve demokratik eğitim görmesini amaçlamaktadır. Eğitimin parasız yapılması, eğitim faaliyetlerinin planlanması, eğitim kurumlarının yurt çapında yayılması, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmesi sosyal devletin başlıca görevleri arasında sayılabilmektedir. Okullarımızın ihtiyacı olan çeşitli eğitim materyalleri ve okulda yapılacak onarımlar için de maddi kaynak gerekmektedir. Ayrıca okullarda eğitim ortamlarının geliştirilmesi, gerekli materyallerin alınması, ölçme araçlarının sağlanması ve çoğaltılması için ciddi düzeyde maddi kaynak gerektirmektedir. Okul yönetimleri, bu işler için gerekli kaynağı sağlayabilmek için öğrenci kayıtlarında velilerden bağış alma ve öğretim yılı boyunca okul-aile birlikleri aracılığı ile velilerden belirli miktarda "aidat" adı altında her ay para toplama yoluna gitmektedir. Okul-Aile birliklerinin ve Okul Müdürlüklerinin yasal olarak veliden iradesi dışında para toplamaya yetkisi yoktur. Bu nedenle bu uygulama yasal değildir. Sık sık velilerden bu konuda şikâyetler alınmakta, Okul-Aile birlikleri ve kurum yöneticileri hakkında soruşturma açılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
 
"Para talep edilemez. Talep edilmesi suçtur"
Öğrenci velilerinden para talep edilmesinin suç olduğuna dikkat çeken Eğitim Sen Çanakkale Şube Yürütme Kurulu yetkilileri; "Bilindiği gibi 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 2. maddesinde “İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.” hükmü yer aldığından, eğitim öğretim çalışmalarının yürütülmesi veya diğer hizmetlerin alınması amacıyla velilerden her ne surette ve ne ad altında olursa olsun para talep edilemez. Talep edilmesi suçtur. Bu konuyla alakalı olarak 2 Kasım 2012 tarihinde Kızılcahamam`da bir vatandaşın ilköğretim okullarında çocuklardan aidat adıyla 20 lira talep edildiğini söylemesi üzerine o dönemin Başbakanı R.Tayyip Erdoğan, konuyla ilgileneceğini, Kızılcahamam`daki toplantıda konuyu Milli Eğitim Bakanı`na aktaracağını, böyle bir uygulamaya izin vermeyeceklerini söylemesi halen hafızalardadır. (http://www.memurlar.net/haber/301958/10.sayfa) Türkiye genelinde yaşanan bu tip olaylar öğrendiğimiz kadarıyla Çanakkale`de de yaşanmaktadır. Bazı veliler bizlere kendilerinden okullar tarafından para talep edildiğini belirtmekte, velilerin öğretmenleriyle görüştüğümüzde öğretmenler kendilerini okul yönetimlerinin böyle bir yola sevk ettiğini söylemektedirler. Bunlardan hareketle Çanakkale Eğitim Sen olarak soruyoruz; Bir taraftan para toplamak yasak dedikten sonra okullara gerekli ödenekleri göndermeyerek okulları velilerden para toplamaya neden zorluyorsunuz? Milli Eğitimin Bakanlığı bir taraftan okullara gerekli ödenekleri göndermezken diğer taraftan özel okullara aktardığı kaynakları nereden buluyor? Okul müdürleri ile ilgili yaşanan kıyım ve sözlü sınav yani kayırma ile müdür belirleme yöntemi daha iyi özelleştirme/para toplama işi yapacak müdürler belirlemek için mi yaptınız? Eğitim Sen olarak bu olayın peşindeyiz ve Çanakkale`deki bütün velilere çağrımız kendilerinden para toplayan idarecileri Eğitim Sen`e bildirmeleridir. Çünkü Milli eğitim ve Okul Müdürleri, bilhassa 75 puan alamayan müdürlerin yerine görevlendirme isteyerek talip olan müstakbel müdürler şunu çok iyi bilmeliler ki özelleştirme ve velilerden harç/haraç toplanmasına izin vermeyeceğiz. Eğitim Öğretim faaliyetlerini Anayasal ve hukuksal bir çerçevede çözemeyip yasaları çiğneyerek bir çözüm yoluna gitmeleri durumunda kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı peşinen bildirmek isteriz" dediler.
Paylaş